TR-20-845 (MariaDB Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

MariaDB servisinde çoklu açıklıkları gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-15180 kodlu zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://bugs.mageia.org/show_bug.cgi?id=27375

https://mariadb.com/kb/en/mariadb-10325-release-notes/

https://www.linuxsecurity.com/advisories/mageia/mageia-2020-0382-mariadb-security-update-10-40-03?rss

2020-10-14