TR-20-858 (PowerDNS Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

PowerDNS'de çoklu Önbellek Zehirlenmesi açıklıklarını gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-14196 ve CVE-2020-25829 kodlu zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2020-10/msg00036.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-14196.html

https://www.suse.com/security/cve/CVE-2020-25829.html

https://bugzilla.suse.com/1173302

https://bugzilla.suse.com/1177383

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020101712

2020-10-19