TR-20-891 (OpenJDK için Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

OpenJDK 11 için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemler üzerinde uzaktan Bilgi İfşası ve Java'nın çalışmasının durdurulması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) sistem yöneticilerine OpenJDK tarafından yayınlanan güvenlik bültenini incelemeleri ve gerekli güncellemeleri yüklemelerini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://security-tracker.debian.org/tracker/openjdk-11

https://www.debian.org/security/2020/dsa-4779

2020-10-26