TR-20-937 (MariaDB Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

MariaDB servisinde çoklu açıklıkları gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-2752, CVE-2020-2760, CVE-2020-2812, CVE-2020-2814, CVE-2020-13249, CVE-2020-2780, CVE-2020-14765, CVE-2020-14776, CVE-2020-14789 ve CVE-2020-14812 kodlu zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://mariadb.com/kb/en/mariadb-10326-release-notes/

https://mariadb.com/kb/en/mariadb-connector-c-3111-release-notes/

https://mariadb.com/kb/en/mariadb-10325-release-notes/

https://linuxsecurity.com/advisories/mageia/mageia-2020-0404-mariadb-security-update-10-15-36?rss

https://www.linuxsecurity.com/advisories/fedora/fedora-31-mariadb-connector-c-2020-ac2d47d89a-20-32-32?rss

https://www.linuxsecurity.com/advisories/fedora/fedora-31-mariadb-2020-ac2d47d89a-20-32-31?rss

2020-11-11