TR-20-967 (Postgresql Sunucu Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Postgresql servisinde çoklu SQL Enjeksiyonu, MITM ve ACE açıklıklarını gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-25695, CVE-2020-25694 ve CVE-2020-25696 kodlu uzaktan kod çalıştırma zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1894425https://www.postgresql.org/about/news/postgresql-131-125-1110-1015-9620-and-9524-released-2111/

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1894423https://www.postgresql.org/about/news/postgresql-131-125-1110-1015-9620-and-9524-released-2111/

https://www.postgresql.org/about/news/postgresql-131-125-1110-1015-9620-and-9524-released-2111/

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020111711

https://security.archlinux.org/advisory/ASA-202011-14

https://www.securitynewspaper.com/2020/11/17/fix-these-3-vulnerabilities-in-postgresql-or-hackers-will-exploit-them-to-compromise-your-database/Fix

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2020111609

2020-11-18