TR-20-993 (Linux Kernel Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

Linux Kernel üzerinde bulunan Hizmet Kesintisi zafiyetlerine yönelik güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların CVE-2020-0404, CVE-2020-0427, CVE-2020-0431, CVE-2020-0432, CVE-2020-12352, CVE-2020-14351, CVE-2020-14381, CVE-2020-14390, CVE-2020-25212, CVE-2020-25284, CVE-2020-25641, CVE-2020-25643, CVE-2020-25645, CVE-2020-25656, CVE-2020-25668, CVE-2020-25705, CVE-2020-26088, CVE-2020-8694, CVE-2020-15437, CVE-2020-15436, CVE-2020-25704, CVE-2020-28941, CVE-2020-4788, CVE-2020-0430, CVE-2020-12351, CVE-2020-16120 kodlu zafiyetini kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://infosec.cert-pa.it/cve-2020-15437.html

https://infosec.cert-pa.it/cve-2020-15436.html

https://www.globalsecuritymag.com/Vigil-nce-Linux-kernel-memory-leak,20201124,105354.html

https://vigilance.fr/computer-vulnerability

https://linuxsecurity.com/advisories/suse/suse-2020-3503-1-important-the-linux-kernel-13-22-29?rss

https://www.linuxsecurity.com/advisories/suse/suse-2020-3507-1-important-the-linux-kernel-16-17-07?rss

https://linuxsecurity.com/advisories/suse/suse-2020-3507-1-important-the-linux-kernel-16-17-07?rss

https://www.linuxsecurity.com/advisories/fedora/fedora-33-kernel-2020-8c15928d23-20-36-33?rss

https://linuxsecurity.com/advisories/suse/suse-2020-3512-1-important-the-linux-kernel-10-15-54?rss

https://vigilance.fr/vulnerability/Linux-kernel-buffer-overflow-via-f2fs-truncate-inline-inode-33417

https://linuxsecurity.com/advisories/suse/suse-2020-3503-1-important-the-linux-kernel-13-22-29?rss

2020-11-26