TR-20-1021 (Microsoft Teams Zafiyeti)

Genel Bilgi

Microsoft Teams servisinde Uzak Kod Çalıştırma, XSS, Bilgi İfşası ve Yetki Yükseltme açıklıkları zafiyeti yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların bu zafiyeti kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine açıklık dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli önlemlerin alınmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://github.com/oskarsve/ms-teams-rce

https://www.electronjs.org/docs/tutorial/security

2020-12-08