TR-17-034 (VMWare, Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

VMware; Unified Access Gateway, Horizon View, Workstation ve vCenter Server ürünlerinde bulunan zafiyetler hakkında güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine  VMSA-2017-0007 ve VMSA-2017-0008 sayılı VMWare güvenlik bültenini incelemeleri ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/04/14/VMware-Releases-Security-Updates

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/04/18/VMware-Releases-Security-Updates

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2017-0007.html

http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2017-0008.html

2017-04-19