TR-17-036 (Mozilla, Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla, Firefox ve Firefox ESR ürünlerinde bulunan kritik zafiyetleri gidermek için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Firefox ve Firefox ESR için ilgili güvenlik önerilerini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/04/19/Mozilla-Releases-Security-Updates

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-10/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-11/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2017-12/

2017-04-20