TR-21-0036 (IBM Ürünlerine İlişkin Güvenlik Bülteni Yayınlandı)

Genel Bilgi

IBM ürünlerini etkileyerek Bilgi İfşası, Hizmet Kesintisi ve cross-site scripting zafiyetlerine neden olabilecek güvenlik açıklarına ilişkin bülten yayınlandı

Etki

Mevcut bültende bahsi geçen zafiyetlerin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2019-2044, CVE-2019-2045, CVE-2019-11745, CVE-2020-4838, CVE-2020-9488, CVE-2020-26116, CVE-2020-2590, CVE-2020-4329, CVE-2020-5421, CVE-2020-9327, CVE-2020-15358, CVE-2020-1751, CVE-2015-9381, CVE-2015-9382, CVE-2020-2601 ve CVE-2020-11612 CVE-2020-1751.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için IBM tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6403832

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-a-vulnerability-was-identified-and-remediated-in-the-ibm-maas360-cloud-extender-cve-2020-9488/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6403812

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-security-guardium-insights-is-affected-by-multiple-vulnerabilities-3/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6403463

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-information-disclosure-in-websphere-application-server-cve-2020-4329-may-affect-ibm-workload-scheduler-2/

https://www.ibm.com/support/pages/security-bulletin-information-disclosure-websphere-application-server-cve-2020-4329

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-maas360-mobile-enterprise-gateway-has-security-vulnerabilities-cve-2019-2044-cve-2019-2045/

2021-01-14