TR-21-0050 (MySQL Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

MySQL servisinde farklı zafiyetler tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine ilgili dokümanları gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html?61473

/vdb/cvss3/#CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021012067

https://www.oracle.com/security-alerts/cpujan2021.html?1416

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021012068

2021-01-20