TR-17-039 (IBM, Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM; IBM Domino server IMAP EXAMINE ürününde bulunan zafiyetleri gidermek için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerin kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine IBM'in güvenlik bülteni ve CERT/CC VU#676632 kodlu zafiyet raporunu incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

İlgili Güncellemeler:

  • Domino 9.0.1 Feature Pack 8 Interim Fix 2
  • Domino 8.5.3 Fix Pack 6 Interim Fix 17

Kaynaklar

https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2017/04/25/IBM-Releases-Security-Update

https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg22002280

http://www.kb.cert.org/vuls/id/676632

 

2017-04-27