TR-21-0075 (NVIDIA Zafiyeti)

Genel Bilgi

Bazı NVIDIA ürünlerinde zafiyet tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ve bu sistemler kullanılarak Dos saldırıları düzenlenmesi ihtimal dâhilindedir. Güncellemelerle ilgili CVE zafiyet kodları şöyledir:

CVE-2021-1071 ve CVE-2021-1070

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; ilgili dokümanları incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1070

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1071

2021-01-27