TR-21-0077 (Sudo Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

Linux sudo'da güvenlik açıklığı tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar lokal kullanıcı yetkilerini root yetkisine yükseltebilmektedir. Zafiyetin CVE kodu şu şekildedir:

CVE-2021-3156

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine ilgili dokümanları gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://securityaffairs.co/wordpress/113900/hacking/sudo-vulnerability-cve-2021-3156.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sudo-vulnerability-cve-2021-3156

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-3156

2021-01-28