TR-21-0079 (Mozilla Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla; Firefox, Firefox ESR ve Thunderbird yazılımları için güvenlik güncellemesi yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik zafiyetleri nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesi ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Mozilla tarafından yayınlanan Firefox ve Firefox ESR güvenlik önerilerini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-03/#CVE-2021-23953

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-04/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-05/

https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2021/01/27/mozilla-releases-security-updates-firefox-firefox-esr-and

2021-01-28