TR-21-0096 (IBM, Ürünlerine İlişkin Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM tarafından, farklı ürünlerinde bulunan ACE, remote code execution, MITM atağı, Bilgi İfşası ve Hizmet Kesintisi zafiyetlerine ilişkin olarak bülten yayınlandı

Etki

Mevcut bültende bahsi geçen zafiyetlerin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2020-13671, CVE-2020-36185, CVE-2020-36181, CVE-2020-36189, CVE-2020-36188, CVE-2020-36184, CVE-2020-36180, CVE-2020-36183, CVE-2020-36179, CVE-2020-36187, CVE-2020-36186, CVE-2020-36182, CVE-2021-20190, CVE-2020-14797, CVE-2020-14779, CVE-2020-14798, CVE-2020-14796, CVE-2020-4682, CVE-2020-13946, CVE-2020-15106, CVE-2020-15112, CVE-2020-15113, CVE-2020-8201, CVE-2020-8251, CVE-2020-8252 ve CVE-2020-11080

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için IBM tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6410870

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-sdk-october-2020-affect-ibm-infosphere-information-server/Security

https://www.ibm.com/support/pages/node/6409184

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/190115X-Force

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/190097X-Force

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/190116X-Force

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/190114

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-api-connects-developer-portal-is-vulnerable-to-arbitrary-code-excution-in-drupal-core-cve-2020-13671/

2021-02-03