TR-21-0103 (IBM, Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM tarafından, Cloud Pak For Security 1.3.0.1 ve IBM WebSphere Application Server 9.0 ve 8.5 versiyonlarında bulunan muhtemel Bilgi İfşası, XSS ve Dos zafiyetlerini gidermeye yönelik bülten yayınladı.

Etki

Mevcut bültende bahsi geçen zafiyetlerin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2020-4967, CVE-2020-4889, CVE-2020-4165 ve CVE-2020-4787

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için IBM tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6408662

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-cloud-pak-for-security-vulnerable-to-potential-information-disclosure-through-http-headers-cve-2020-4967/

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-multiple-security-vulnerabilities-affect-ibm-websphere-application-server-in-ibm-cloud-5/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6382238

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-cloud-pak-for-security-vulnerable-to-potential-information-disclosure-through-http-headers-cve-2020-4967/

2021-02-04