TR-21-0107 (IBM, Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM tarafından, farklı ürünlerini etkileyebilecek güvenlik zafiyetlerini gidermeye yönelik bülten yayınladı.

Etki

Mevcut bültende bahsi geçen zafiyetlerin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2020-7754, CVE-2020-4825, CVE-2020-14781 ve CVE-2020-4782

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için IBM tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6412283

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-runtime-affect-connectdirect-web-services/Security

https://www.ibm.com/support/pages/node/6412247

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-tensorflow-in-watson-machine-learning-1-6-2-and-1-7-0-has-been-patched-for-various-security-issues-in-nanopb/Security

https://www.ibm.com/support/pages/node/6412417

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-api-connect-is-impacted-by-insecure-web-server-configuration-cve-2020-4825/Security

https://www.ibm.com/support/pages/node/6410506

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-powerha-system-mirror-for-aix-vulnerability/

2021-02-05