TR-17-046 (Intel, Güvenlik Bildirimleri Yayınladı)

Genel Bilgi

Intel yönetim web arayüzüne ait bazı ürünlerinde yetki yükseltme zafiyeti tespit edilmiştir. 

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle yetkisiz bir saldırgan hedef sistemde üzerinde yetki kazanabilmektedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) gerekli güncellemelerin yapılmasını güncellemelerin yapılamadığı durumlarda üreticinin tavsiye ettiği adımların uygulanmasını tavsiye etmektedir. 

Kaynaklar

2017-05-08