TR-21-0127 (Siemens Endüstriyel Ürünler​​ Zafiyeti)

Genel Bilgi

Siemens, farklı ürünlerinde bulunan ACE ve PATH TRAVERSAL zafiyetleri için güvenlik tavsiyeleri yayınladı

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle yetkisiz kullanıcıların etkilenen sistemler üzerinde tam kontrol sağlaması ihtimal dahilindedir.

CVE-2020-25245, CVE-2020-25237, CVE-2018-12404, CVE-2018-18508, CVE-2019-11745, CVE-2019-17006, CVE-2019-17007, CVE-2020-1763, CVE-2020-25238, CVE-2020-26998, CVE-2020-26999, CVE-2020-27000, CVE-2020-27001, CVE-2020-27002, CVE-2020-27003, CVE-2020-27004, CVE-2020-27005, CVE-2020-27006, CVE-2020-27007, CVE-2020-27008, CVE-2020-28394, CVE-2020-26989, CVE-2020-26990, CVE-2020-26991, CVE-2021-25178, CVE-2021-25177, CVE-2021-25176, CVE-2021-25175, CVE-2021-25174, CVE-2021-25173, CVE-2021-25666, CVE-2020-28392 ve CVE-2020-10048

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Siemens tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-25245

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

https://www.siemens.com/industrialsecurity

https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-536315.pdf

https://us-cert.cisa.gov/ics

https://us-cert.cisa.gov/report

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-040-03

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-25237

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-040-10

2021-02-10