TR-21-0128 (Dell EMC Powerscale Ürünleri​​ Zafiyeti)

Genel Bilgi

Dell EMC Powerscale ürünlerinde Yetki Yükseltme zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut zafiyet kullanılarak saldırganların hedef sistemlerde yetki yükseltme saldırısı düzenlemeleri ihtimal dahilindedir. Zafiyetin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2020-26191, CVE-2020-26192, CVE-2020-26193, CVE-2020-26194, CVE-2020-26195, CVE-2020-26196 ve CVE-2021-21502

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Dell tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-26191

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-26192

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-26193

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-26194

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-26195

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-26196

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-21502

https://kkhacklabs.com/cve-2020-26194/

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-26191

2021-02-10