TR-21-0152 (Johnson Controls MRE Güvenlik Bildirimi)

Genel Bilgi

Johnson Controls, Metasys Reporting Engine (MRE) Web Services ürününde bulunan Yol Geçişi zafiyeti için güvenlik önlemleri açıkladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerden hassas bilgilerin ele geçirilmesi mümkün olabilmektedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2020-9050

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Johnson Controls tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-9050

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

https://us-cert.cisa.gov/ics

https://us-cert.cisa.gov/report

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-049-01

2021-02-19