TR-21-0153 (IBM Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM, farklı ürünlerde bulunan zafiyetlerden etkilenen IBM WebSphere Cast Iron Solution & App Connect Professional, WebSphere Application Server ve IBM Spectrum Control ürünlerine yönelik bülten yayınladı.

Etki

Mevcut bültende bahsi geçen zafiyetlerin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2021-20354 ve CVE-2020-4933

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için IBM tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6415991

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-websphere-application-server-is-vulnerable-to-a-directory-traversal-vulnerability-cve-2021-20354/Security

https://www.ibm.com/support/pages/node/6415959

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-sdk-affect-ibm-websphere-cast-iron-solution-app-connect-professional-5/Security

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-vulnerabilities-in-xstream-apache-http-jackson-databind-openssl-and-node-js-affect-ibm-spectrum-control/Security

https://www.ibm.com/support/pages/node/6415993

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-sdk-affect-ibm-websphere-cast-iron-solution-app-connect-professional-5/

2021-02-19