TR-21-0167 (Advantech Güvenlik Bildirimi)

Genel Bilgi

Advantech, Spectre RT Industrial Routers ve BB-ESWGP506-2SFP-T industrial ethernet switches'te bulunan zafiyetler için güvenlik önlemleri açıkladı

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınarak hassas bilgilerin ele geçirilmesi, kod çalıştırılabilmesi ve XSS saldırısı yapılabilmesi mümkün olabilmektedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2019-18233, CVE-2019-18231, CVE-2019-18235, CVE-2018-20679, CVE-2016-6301, CVE-2015-9261, CVE-2016-2842, CVE-2016-0799, CVE-2016-6304 ve CVE-2021-22667

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Advantech tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2019-18233

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2019-18231

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2019-18235

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2018-20679

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2016-6301

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2015-9261

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-054-03

2021-02-24