TR-21-0169 (VMware Zafiyeti)

Genel Bilgi

VMware ESXi'de OpenSLP servisinde Heap-based Buffer Overflow zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Birden çok mevcut güvenlik açıklığı nedeniyle, siber saldırganlar tarafından hedef alınan sistemlerde uzaktan kod çalıştırılması ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), sistem yöneticilerine; VMware güncellemelerini ivedilikle yapmalarını önermektedir.

Kaynaklar

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0002.html

https://kb.vmware.com/s/article/76372

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021022402

2021-02-24