TR-21-0172 (Aruba ClearPass Policy Manager Zafiyeti)

Genel Bilgi

Aruba; ClearPass Policy Manager'ın bazı versiyonlarında SQL Enjeksiyonu, ACE ve Komut Enjeksiyonu zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınarak root yetkisiyle komut çalıştırılması mümkün olabilmektedir. Zafiyetin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2021-26683, CVE-2021-26681, CVE-2021-26684, CVE-2021-26686, CVE-2020-7120, CVE-2021-26677, CVE-2021-26679 ve CVE-2021-26680

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Aruba tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-26681

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-26683

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-26684

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-26686

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-7120

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-26677

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-26679

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-26680

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-26683

2021-02-24