TR-21-0174 (Mozilla Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Mozilla; Thunderbird, Firefox ESR ve Firefox için güvenlik güncellemesi yayınladı

Etki

Mevcut güvenlik zafiyetleri nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dahilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2021-23969

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; Mozilla tarafından yayınlanan Firefox ve Firefox ESR güvenlik önerilerini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://us-cert.cisa.gov/

https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2021/02/24/mozilla-releases-security-updates-thunderbird-firefox-esr-and

2021-02-25