TR-21-0176 (Aruba Airwave​​ Zafiyeti)

Genel Bilgi

Aruba Airwave ürünlerinde SQL Enjeksiyonu, Siteler Arası İstek Sahteciliği ve Komut Enjeksiyonu zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınarak hassas bilgilerin ele geçirilmesi mümkün olabilmektedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2021-29960, CVE-2021-29961, CVE-2021-29962, CVE-2021-29963, CVE-2021-29964, CVE-2021-29965, CVE-2021-29966, CVE-2021-29967, CVE-2021-29968, CVE-2021-29969, CVE-2021-29970 ve CVE-2021-29971

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Aruba tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2021-005.txt

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021022413

2021-02-25