TR-21-0179 (FATEK Endüstriyel Ürünler​​ Zafiyeti)

Genel Bilgi

FATEK, Fatek FvDesigner ürününün 1.5.76 versiyonundan önceki sürümlerinde bazı zafiyetler tespit edilmiştir.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerde siber saldırganlar tarafından kod çalıştırılarak hassas bilgilerin ele geçirilmesi mümkün olabilmektedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2021-22662, CVE-2021-22670, CVE-2021-22666, CVE-2021-22683 ve CVE-2021-22638

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için FATEK tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-22662

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-22670

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-22666

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-22683

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-056-02

2021-02-26