TR-21-0181 (Rockwell Automation Güvenlik Bildirimi)

Genel Bilgi

Rockwell Automation; Studio 5000 Logix Designer, RSLogix 5000, and Logix Controllers ürünleri için tavsiyeler açıkladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklığı nedeniyle etkilenen sistemlerin kimlik doğrulaması aşamasının bypass edilerek kontrol altına alınması dahilindedir. Zafiyete ait CVE kodlu şu şekildedir:

CVE-2021-22681

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Rockwell Automation tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-22681

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/enet-td001_-en-p.pdf

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-056-03

2021-02-26