TR-21-0186 (Apache Ambari Zafiyeti)

Genel Bilgi

Apache Ambari Views 2.7.4'te XSS zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut zafiyet siber saldırganlar tarafından istismar edilebilir

Zafiyete ilişkin CVE kodu şu şekildedir:

CVE-2020-1936

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine zafiyetin giderilmesi için yayınlanan güncellemeleri indirmelerini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-1936

2021-03-02