TR-21-0192 (IBM Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM, farklı ürünlerde bulunan zafiyetlerden etkilenen IBM ürünlerine yönelik bülten yayınladı.

Etki

Mevcut bültende bahsi geçen zafiyetlerin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2021-20441 ve CVE-2021-20442

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için IBM tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6421023

https://ridethelightning.senseient.com/2021/03/ibm-releases-the-2021-x-force-threat-intelligence-index.html

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-security-verify-information-queue-uses-a-node-js-proxy-library-that-has-a-known-vulnerability-183561/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6421021

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-security-verify-bridge-uses-a-hard-coded-key-to-encrypt-the-client-secret-cve-2021-20442/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6421025

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ios-vulnerable-minimum-os-version-supported/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6420845

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-security-verify-bridge-uses-relatively-weak-cryptographic-algorithms-in-two-of-its-functions-cve-2021-20441/

2021-03-03