TR-21-0223 (RedHat Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bakış

Redhat Enterprise Linux için .NET Core 2.1 güncellemesi indirilebilir durumdadır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklığının CVE kodu şöyledir:

CVE-2021-26701

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcıların ve sistem yöneticilerinin konu ile ilgili olarak, ReHat tarafından yayınlanan güvenlik bildirimlerini inceleyerek, sistemlerinde gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://linuxsecurity.com/advisories/red-hat/redhat-rhsa-2021-0788-01-important-dotnet-security-and-bugfix-update-15-11-48?rss

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-26701

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#important

2021-03-10