TR-21-0249 (Hitachi ABB Power Grids Endüstriyel Güvenlik Bildirimi)

Genel Bilgi

Hitachi ABB Power Grids eSOMS serisi ürünleri için güvenlik önlemleri açıkladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerde hassas bilgiler yetkisiz kullanıcılar tarafından elde edilebilir. Zafiyetin CVE kodu aşağıdaki gibidir:

CVE-2021-26845, CVE-2019-19790, CVE-2019-18935, CVE-2017-11357, CVE-2017-11317, CVE-2017-9248, CVE-2014-2217 ve CVE-2014-4958

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Hitachi ABB Power Grid tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-26845

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

https://www.hitachiabb-powergrids.com/contact-us/

https://us-cert.cisa.gov/ics

https://us-cert.cisa.gov/report

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-077-02

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-077-02

2021-03-19