TR-21-0271 (Cisco Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

Cisco IOS ve IOS XE'de Yetki Yükseltme zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle lokal kullanıcının yetki yükseltmesi ihtimal dahilindedir.

CVE-2021-1391

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), sistem yöneticilerine; Cisco firmasının yayınladığı güncellemeyi indirmelerini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021032914

2021-03-30