TR-21-0272 (IBM Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

IBM Jazz Foundation ürünlerinde XSS ve XML External Entity Injection zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut zafiyetleri kullanan siber saldırganlar hedef sistemlerde tahribata yol açabilirler. Bahsi geçen zafiyetlerin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2021-20352, CVE-2021-20447, CVE-2021-20502, CVE-2021-20503, CVE-2021-20504, CVE-2021-20506, CVE-2021-20518 ve CVE-2021-20520

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için IBM tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20352

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20447

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20502

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20503

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20504

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20506

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20518

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20520

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-20352

2021-03-31