TR-21-0289 (IBM Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

IBM Edge 4.2 ve InfoSphere Information Server 11.7 ürünlerinde XSS zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut zafiyetleri kullanan siber saldırganlar hedef sistemlerde JavaScript kodu çalıştırabilir. Bahsi geçen zafiyetin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2020-4997 ve CVE-2020-4792

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için IBM tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-4792

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-4997

https://infosec.cert-pa.it/cve-2020-4997.html

2021-04-06