TR-21-0301 (Eclipse Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

Eclipse Mosquitto'da DoS zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Birden çok mevcut güvenlik açıklığı nedeniyle, siber saldırganlar tarafından hedef alınan sistemlerde DoS saldırısı başlatılması ihtimal dahilindedir. CVE kodu şöyledir:

CVE-2021-28166

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), sistem yöneticilerine; ilgili güvenlik sayfalarını incelemelerini önermektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-28166

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021040802

2021-04-08