TR-21-0306 (IBM Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

IBM Jazz Team Server ürünlerinde güvenlik zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut zafiyet nedeniyle kimlik doğrulaması yapan kullanıcının uygulama üzerinden diğer kullanıcıları aldatmaya yönelik mesaj göndermesi imkan dahilindedir. Bahsi geçen zafiyetin CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2020-4964, CVE-2021-3125, CVE-2021-29357, CVE-2021-29302 ve CVE-2021-20519

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için IBM tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://kkhacklabs.com/cve-2020-4964/

https://kkhacklabs.com/cve-2021-20519/

https://kkhacklabs.com/cve-2020-4964/

2021-04-13