TR-21-0310 (Debian Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Debian libpano13 ve ruby-kramdown için güvenlik güncellemesi yayınladı

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerde saldırıya maruz kalmaları ihtimal dahilindedir. CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2021-28834 ve CVE-2011-2523

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; yayınlanan güvenlik önerisini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.exploit-db.com/exploits/49757

http://www.linuxfromscratch.org/~thomasp/blfs-book-xsl/server/vsftpd.html

https://www.linuxsecurity.com/advisories/debian/debian-dsa-4890-1-ruby-kramdown-security-update-03-22-41?rss

https://www.linuxsecurity.com/advisories/deblts/debian-lts-dla-2624-1-libpano13-security-update-20-14-16?rss

https://www.linuxsecurity.com/advisories/debian/debian-dsa-4890-1-ruby-kramdown-security-update-03-22-41?rss

2021-04-13