TR-21-0314 (Siemens Endüstriyel Ürünler​​ Güvenlik Bildirimi)

Genel Bilgi

Siemens, farklı ürünlerinde bulunan zafiyetler için önlemler açıkladı.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle Yetki Yükseltme yapılması ve DoS saldırısı düzenlenmesi ihtimal dahilindedir. CVE kodları şöyledir:

CVE-2021-25663, CVE-2021-25664, CVE-2020-15795, CVE-2020-27009, CVE-2020-28385, CVE-2020-26997, CVE-2021-25678, CVE-2021-27380, CVE-2021-27382, CVE-2021-25668, CVE-2021-25669, CVE-2019-19956, CVE-2020-7595, CVE-2020-25243, CVE-2020-25244, CVE-2019-18340, CVE-2019-13947, CVE-2019-18337, CVE-2019-18338, CVE-2019-18341, CVE-2019-18342, CVE-2019-19290, CVE-2019-19291, CVE-2019-19292, CVE-2019-19293, CVE-2019-19294 ve CVE-2019-19295

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Siemens tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-25663

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-25664

https://new.siemens.com/global/en/products/services/cert.html#SecurityPublications

https://us-cert.cisa.gov/ics

https://us-cert.cisa.gov/report

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-103-04

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2020-27009

https://www.first.org/cvss/calculator/3.0#CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-103-05

2021-04-14