TR-21-0322 (Siemens Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

Siemens Logo Soft Comfort ve Scalance X200 ürünlerinde güvenlik zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Kritik önem düzeyindeki mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle Directory Traversal düzenlenmesi ihtimal dahilindedir. CVE kodları şöyledir:

CVE-2020-25243, CVE-2020-25244, CVE-2021-25668 ve CVE-2021-25669

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önem derecesindeki zafiyetler için Siemens tarafından yayınlanan güvenlik önerilerini inceleyerek;

  • Mevcut yazılımların güncellenmesi,
  • Kullanılan sistemlerin ağ segmentasyonları yapılmalı ve zonelar arası trafik kontrollerinin yapılmasnı,
  • Kontrol sistemlerinin internete erişiminin kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça internete erişiminin engellenmesini,
  • Kontrol ağları ve ilişkili sistemleri dış ortamlardan ayırmak için kullanılan güvenlik duvarı yapılandırmalarında içe doğru (inbound) uygulanan kısıtlamalar gibi dışa doğru (outbound) da kısıtlamalar uygulanmalı, iç ağdan dışarıya doğru kontrolsüz erişim sağlanmamasını,
  • Kontrol sistemlerine dış ağdan teknik destek veya uzaktan bağlantı yapılması gereken durumlarda üçüncü parti yazılımlar kullanılması yerine VPN altyapısının kullanılması ve uzak bağlantı sırasında ilgili personelin yapılan işleri izlemesini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-21-103-09

https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-983300.pdf

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021041411

2021-04-15