TR-21-0327 (Apache Solr Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

Apache OpenOffice'te Uzaktan Kod Çalıştırma zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut zafiyetin siber saldırganlar tarafından istismarı sonucunda sistemin kontrolünü ele alabilir. Zafiyete ilişkin CVE kodu şu şekildedir:

CVE-2021-30245

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine zafiyetin giderilmesi için yayınlanan güncellemeleri indirmelerini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://lists.apache.org/thread.html/r7c01173f763b0c4212ada0e6ab283984d6e058d72258efce85c006ab@%3Cannounce.apache.org%3E

https://lists.apache.org/thread.html/r87ff11512e4883052991e6b725e20294224034ea8453b811fb3ee735%40%3Cusers.openoffice.apache.org%3E

https://lists.apache.org/thread.html/r87ff11512e4883052991e6b725e20294224034ea8453b811fb3ee735@%3Cdev.openoffice.apache.org%3E

https://lists.apache.org/thread.html/r87ff11512e4883052991e6b725e20294224034ea8453b811fb3ee735@%3Cusers.openoffice.apache.org%3E

https://lists.apache.org/thread.html/ra2cabdc083d5160a84de9a6436296ee5030fb3a16dc490dee4f983d5@%3Cdev.openoffice.apache.org%3E

https://lists.apache.org/thread.html/ra2cabdc083d5160a84de9a6436296ee5030fb3a16dc490dee4f983d5@%3Cusers.openoffice.apache.org%3E

https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021041627

2021-04-19