TR-21-0342 (OpenSSL Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

OpenSSL, 1.2.1 versiyonlarında bulunan zafiyeti için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Kritik önem derecesindeki mevcut güvenlik zafiyeti nedeniyle etkilenen sistemlerde saldırısı başlatılması ihtimal dahilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; OpenSSL tarafından yayınlanan [güvenlik önerilerini] incelemelerini ve gerekli işlemleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6444819

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-vulnerabilities-in-openssl-affect-ibm-integration-bus-and-ibm-app-connect-enterprise-cve-2020-1971/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6444817

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-update-available-for-openssl-vulnerabilities-affecting-ibm-watson-speech-services-1-2-1/

https://www.ibm.com/support/pages/node/6445493

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-vulnerabilities-in-openssl-affect-ibm-integration-bus-and-ibm-app-connect-enterprise-cve-2020-1968/

2021-04-21