TR-21-0345 (NVIDIA Zafiyeti)

Genel Bilgi

Bazı NVIDIA ürünlerinde Hizmet Kesintisi, Yetki Yükseltme ve Bilgi İfşası zafiyet tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ve bu sistemler kullanılarak Dos saldırıları düzenlenmesi ihtimal dâhilindedir. Güncellemelerle ilgili CVE zafiyet kodları şöyledir:

CVE-2021-1079, CVE-2021-1074, CVE-2021-1075, CVE-2021-1076, CVE-2021-1077 ve CVE-2021-1078 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; ilgili dokümanları incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1074

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1075

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1076

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1077

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1078

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2021-1079

2021-04-22