TR-21-0349 (OpenJDK için Güvenlik Güncellemeleri Yayınladı)

Genel Bilgi

OpenJDK için güvenlik güncellemeleri yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemler üzerinde uzaktan Java'nın çalışmasının durdurulması ihtimal dâhilindedir.

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) sistem yöneticilerine OpenJDK tarafından yayınlanan güvenlik bültenini incelemeleri ve gerekli güncellemeleri yüklemelerini tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.debian.org/security/2021/dsa-4899

2021-04-26