TR-21-0355 (IBM Spectrum Protect Plus Güvenlik Güncellemesi)

Genel Bilgi

IBM Spectrum Protect Plus için çoklu zafiyetlerini gideren güvenlik güncellemesi yayınlamıştır.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetlerı kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir; CVE-2020-27221 ve CVE-2020-5024 .

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6445459

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/195353

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-27221

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-vulnerability-in-ibm-java-runtime-affects-ibm-spectrum-protect-snapshot-on-aix-and-linux-cve-2020-27221/

2021-04-27