TR-21-0366 (Oracle Güvenlik Zafiyeti)

Genel Bilgi

Farklı Oracle ürünlerinde güvenlik zafiyeti tespit edilmiştir.

Etki

Mevcut güvenlik açıklığı nedeniyle etkilenen sistemlerin siber saldırganlar tarafından kontrol altına alınması ihtimal dâhilindedir. İlgili zafiyetlerin CVE kodları şöyledir:

CVE-2021-2248, CVE-2021-2245 ve CVE-2021-2294

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine yüksek önemde olduğu belirtilen zafiyet için Oracle Güvenlik Uyarılarını incelemelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-2248

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-2245

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-2294

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-2248

2021-04-30