TR-21-0368 (IBM Güvenlik Bülteni Yayınladı)

Genel Bilgi

IBM farklı ürünlerini etkileyen zafiyetler için güvenlik bülteni yayınladı.

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganların zafiyetleri kullanarak saldırılarını gerçekleştirmeleri ihtimal dâhilindedir. Zafiyetlerin CVE kodları aşağıdaki gibidir:

CVE-2020-27221, CVE-2020-8277, CVE-2020-28168, CVE-2020-1971, CVE-2020-8265, CVE-2020-8287, CVE-2021-3449, CVE-2020-15095, CVE-2014-6519, CVE-2014-6515, CVE-2014-3566, CVE-2014-6517, CVE-2014-6456, CVE-2014-6511, CVE-2014-6512, CVE-2014-6457, CVE-2014-6513, CVE-2014-6458, CVE-2014-6558, CVE-2014-6476, CVE-2014-6531, CVE-2014-6532, CVE-2014-6492, CVE-2014-6493, CVE-2014-3065, CVE-2014-6504, CVE-2014-6527, CVE-2014-6506, CVE-2014-6468, CVE-2014-6502, CVE-2014-6503, CVE-2014-6466, CVE-2014-4288, CVE-2021-20515, CVE-2020-26291 ve CVE-2020-28477

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kullanıcı ve sistem yöneticilerine dokümanını gözden geçirmelerini ve gerekli güncellemeleri yapılmasını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.ibm.com/support/pages/node/6448464

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/195353

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-runtime-affect-rational-directory-server-tivoli-rational-directory-administrator-7/

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-ibm-app-connect-enterprise-certified-container-may-be-vulnerable-to-a-denial-of-service-attack-through-a-dns-lookup-that-returns-a-large-number-of-responses-cve-2020-8277/

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-8277

https://www.ibm.com/support/pages/node/6448442

https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/191755

https://www.ibm.com/blogs/psirt/security-bulletin-multiple-vulnerabilities-in-ibm-java-runtime-affect-rational-directory-server-tivoli-rational-directory-administrator-7/

2021-04-30