TR-21-0378 (Debian Güvenlik Güncellemesi Yayınladı)

Genel Bilgi

Debian libhibernate3-java, composer ve bind9 paketleri için güvenlik güncellemesi yayınladı

Etki

Mevcut güvenlik açıklıkları nedeniyle siber saldırganlar tarafından etkilenen sistemlerde saldırıya maruz kalmaları ihtimal dahilindedir. CVE kodları şu şekildedir:

CVE-2020-17525, CVE-2020-25638, CVE-2021-29472, CVE-2021-25214, CVE-2021-25215, CVE-2021-25216 ve CVE-2021-22204

Çözüm

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine; yayınlanan güvenlik önerisini incelemelerini ve gerekli güncellemeleri yapmalarını tavsiye etmektedir.

Kaynaklar

https://www.debian.org/security/2021/dsa-4908

https://security-tracker.debian.org/tracker/libhibernate3-java

https://www.debian.org/security/2021/dsa-4907

https://security-tracker.debian.org/tracker/composer

https://www.linuxsecurity.com/advisories/debian/debian-dsa-4909-1-bind9-security-update-05-09-48?rss

https://www.debian.org/security/2021/dsa-4909

https://security-tracker.debian.org/tracker/bind9

https://www.linuxsecurity.com/advisories/debian/debian-dsa-4910-1-libimage-exiftool-perl-security-update-11-47-14?rss

https://www.debian.org/security/2021/dsa-4910

https://security-tracker.debian.org/tracker/libimage-exiftool-perl

https://www.linuxsecurity.com/advisories/deblts/debian-lts-dla-2646-1-subversion-security-update-03-23-59?rss

2021-05-04